Het bestuur van de Stichting Jazz in Arnhem volgt de Governance Code Cultuur 2019, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Dat betekent dat zij ernaar streeft:

  1. Culturele waarde te scheppen voor en in de samenleving
  2. Integer en rolbewust te handelen zonder belangenverstrengeling binnen het bestuur
  3. Zorgvuldig te besturen voor een verantwoorde omgang met mensen en middelen
  4. Onafhankelijk te besturen, met oog voor diversiteit en inclusie